Δείτε την ομιλία στο youtube /
Watch the speech on youtube

Ομιλία / Speech